tai-chinh-hanh-chinh-su-nghiep - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 19 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
102/2020/TT-BTC 23/11/2020 Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
09/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
05/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động sáng kiến; chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; chế độ tiếp khách trong nước và sửa đổi, bổ sung chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng đối với các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
18/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi chế độ hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
08/2018/NQ-HĐND 06/07/2018 Nghị quyết quy định mức chi và phân địch nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
07/2018/NQ-HĐND 06/07/2018 Nghị quyết quy định mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
04/2018/NQ-HĐND 17/04/2018 Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
515/QĐ-UBND 10/04/2018 Quyết định về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán và thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính cho các đơn vị dự toán cấp 1 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
05/2018/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
08/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 211
Đã truy cập: 120013