QLVB_Quản lý giá công sản và doanh nghiệp - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 30 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
07/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.
04/2021/TT-BTC 15/01/2021 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
44/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định quy định về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
120/2020/TT-BTC 31/12/2020 Thông tư quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán
119/2020/TT-BTC 31/12/2020 Thông tư quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
117/2020/TT-BTC 31/12/2020 Thông tư quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
158/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
156/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoản
153/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế