van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2490 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
646/UBND-NCTH 14/05/2021 V/v thực hiện ủy thác quản lý dự án
885/QĐ-UBND 14/05/2021 V/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An
884/QĐ-UBND 14/05/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ Dự án Cửa hàng xăng dầu số 01

883/QĐ-UBND 14/05/2021 V/v ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Đề tài “Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích trong thủy vực sông Hậu (đoạn qua thị trấn Mái Dầm),
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”
642/UBND-NCTH 14/05/2021 V/v cung cấp thông tin liên quan đến dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ 1
869/QĐ-UBND 14/05/2021 V/v Phê duyệt Kế hoạch phân bổ sản lượng điện sử dụng cho các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2021
100/KH-UBND 14/05/2021 Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
641/UBND-NCTH 14/05/2021 V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu)
864/QĐ-UBND 13/05/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể, đạt giải Nhất trong Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
861/QĐ-UBND 13/05/2021 V/v phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Đang online: 6
Hôm nay: 3202
Đã truy cập: 2712196