van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1496 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4601/VP.UBND-NC 22/10/2020 V/v thống nhất điều chỉnh thời gian trình Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
4597/VP.UBND-NC 22/10/2020 V/v xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính (Lý Thiên Phát)
4589/VP.UBND-TCD 22/10/2020 V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh đối với đơn của ông Trần Anh Khoa (được bà Trần Thị Thanh ủy quyền).
4570/VP.UBND-NC 21/10/2020 V/v báo cáo về tình hình nhà, đất liên quan đến tôn giáo
2278/UBND-NC 21/10/2020 V/v chủ trương phát sinh một số khối lượng công việc và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp công trình: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
1800/QĐ-UBND 20/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
4545/VP.UBND-NCTH 19/10/2020 V/v triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020
4537/VP.UBND-NCTH 19/10/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 26/HĐ-BTC248 của Ban Tổ chức cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
4524/VP.UBND-HCQT 19/10/2020 V/v cử cán bộ tham gia Tổ kỹ thuật để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
1960/KH-UBND 15/10/2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 3266
Đã truy cập: 1515495