XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo góp ý báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phối hợp và dự thảo Quy chế phối hợp thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND

Ngày xuất bản 22-09-2020 Ngày hết hạn 22-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025

Ngày xuất bản 22-09-2020 Ngày hết hạn 22-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án "Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025

Ngày xuất bản 18-09-2020 Ngày hết hạn 18-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo V/v gop y Dư thao Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Lân 2)

Ngày xuất bản 09-09-2020 Ngày hết hạn 09-10-2020

download Xem các góp ý
Dự góp ý Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính liên thông

Ngày xuất bản 08-09-2020 Ngày hết hạn 08-10-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 27
Hôm nay: 8142
Đã truy cập: 9328802