XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-10-2020 Ngày hết hạn 23-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Ngày xuất bản 21-10-2020 Ngày hết hạn 21-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)

Ngày xuất bản 19-10-2020 Ngày hết hạn 19-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (lần 4)

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo về việc Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 35
Hôm nay: 8636
Đã truy cập: 9329288