XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dư thảo Ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-11-2020 Ngày hết hạn 23-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo quy định về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 21-11-2020 Ngày hết hạn 20-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về việc danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày xuất bản 11-11-2020 Ngày hết hạn 11-12-2020

download Xem các góp ý
Dư thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Ngày xuất bản 11-11-2020 Ngày hết hạn 11-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 06-11-2020 Ngày hết hạn 06-12-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 25
Hôm nay: 8974
Đã truy cập: 9329623