XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho một số mô hình khuyến nông chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 27-10-2020 Ngày hết hạn 27-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-10-2020 Ngày hết hạn 23-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Ngày xuất bản 21-10-2020 Ngày hết hạn 21-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)

Ngày xuất bản 19-10-2020 Ngày hết hạn 19-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (lần 4)

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo về việc Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 6)

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-10-2020 Ngày hết hạn 30-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày xuất bản 02-10-2020 Ngày hết hạn 30-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-09-2020 Ngày hết hạn 29-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021

Ngày xuất bản 08-10-2020 Ngày hết hạn 23-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo góp ý báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phối hợp và dự thảo Quy chế phối hợp thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND

Ngày xuất bản 22-09-2020 Ngày hết hạn 22-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025

Ngày xuất bản 22-09-2020 Ngày hết hạn 22-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án "Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025

Ngày xuất bản 18-09-2020 Ngày hết hạn 18-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo V/v gop y Dư thao Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Lân 2)

Ngày xuất bản 09-09-2020 Ngày hết hạn 09-10-2020

download Xem các góp ý
Dự góp ý Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính liên thông

Ngày xuất bản 08-09-2020 Ngày hết hạn 08-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày xuất bản 26-08-2020 Ngày hết hạn 26-09-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021

Ngày xuất bản 11-09-2020 Ngày hết hạn 26-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 24-08-2020 Ngày hết hạn 24-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 20-08-2020 Ngày hết hạn 20-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 17-08-2020 Ngày hết hạn 17-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (lần 3)

Ngày xuất bản 13-08-2020 Ngày hết hạn 13-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5)

Ngày xuất bản 13-08-2020 Ngày hết hạn 13-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo và phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-08-2020 Ngày hết hạn 12-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày xuất bản 13-08-2020 Ngày hết hạn 11-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII

Ngày xuất bản 07-08-2020 Ngày hết hạn 10-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Quy định điều chỉnh, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 10-08-2020 Ngày hết hạn 10-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Quy định điều chỉnh, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 07-08-2020 Ngày hết hạn 07-09-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo đề án Hậu Giang xanh

Ngày xuất bản 31-07-2020 Ngày hết hạn 31-08-2020

download Xem các góp ý
Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-07-2020 Ngày hết hạn 29-08-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 39
Hôm nay: 11019
Đã truy cập: 9451923