XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 09-04-2022 Ngày hết hạn 09-05-2022

download Xem các góp ý
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An”

Ngày xuất bản 22-04-2022 Ngày hết hạn 06-05-2022

download Xem các góp ý
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An”

Ngày xuất bản 22-04-2022 Ngày hết hạn 06-05-2022

download Xem các góp ý
Quy định mức chi hỗ trợ thu hút tuyển dụng giáo viên dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-03-2022 Ngày hết hạn 29-04-2022

download Xem các góp ý
Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 18-03-2022 Ngày hết hạn 18-04-2022

download Xem các góp ý
Quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 15-03-2022 Ngày hết hạn 15-04-2022

download Xem các góp ý
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 03-03-2022 Ngày hết hạn 04-04-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 1)

Ngày xuất bản 04-03-2022 Ngày hết hạn 04-04-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 28-02-2022 Ngày hết hạn 28-03-2022

download Xem các góp ý
Ban hành quy định hạn mức tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 28-02-2022 Ngày hết hạn 28-03-2022

download Xem các góp ý
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 16-02-2022 Ngày hết hạn 16-03-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 08-02-2022 Ngày hết hạn 08-03-2022

download Xem các góp ý
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 07-02-2022 Ngày hết hạn 07-03-2022

download Xem các góp ý
Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 28-01-2022 Ngày hết hạn 28-02-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 26-01-2022 Ngày hết hạn 26-02-2022

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-01-2022 Ngày hết hạn 25-02-2022

download Xem các góp ý
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 21-01-2022 Ngày hết hạn 21-02-2022

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 19-01-2022 Ngày hết hạn 19-02-2022

download Xem các góp ý
Về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 19-01-2022 Ngày hết hạn 19-02-2022

download Xem các góp ý
Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội về trợ giúp xã hội

Ngày xuất bản 18-01-2022 Ngày hết hạn 18-02-2022

download Xem các góp ý
Đang online: 21
Hôm nay: 13789
Đã truy cập: 8303763