XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày xuất bản 26-08-2020 Ngày hết hạn 26-09-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021

Ngày xuất bản 11-09-2020 Ngày hết hạn 26-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 24-08-2020 Ngày hết hạn 24-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 20-08-2020 Ngày hết hạn 20-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 17-08-2020 Ngày hết hạn 17-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (lần 3)

Ngày xuất bản 13-08-2020 Ngày hết hạn 13-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5)

Ngày xuất bản 13-08-2020 Ngày hết hạn 13-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo và phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-08-2020 Ngày hết hạn 12-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày xuất bản 13-08-2020 Ngày hết hạn 11-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII

Ngày xuất bản 07-08-2020 Ngày hết hạn 10-09-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 5
Hôm nay: 1034
Đã truy cập: 1356455