Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang triển khai hoạt động giám sát

Ngày 28-02-2022

Chiều ngày 28/02/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức họp các thành viên Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến ngày 01 tháng 7 năm 2021” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

Bà Lê Thị Thanh Lam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi họp

Bà Lê Thị Thanh Lam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, phụ trách điều hành hoạt động của ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, chủ trì cuộc họp. Cùng dự cuộc họp có các thành viên mời tham gia Đoàn giám sát như: Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh…

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát thông báo với các thành viên trong Đoàn về thời gian, địa điểm giám sát tại các đơn vị gồm UBND huyện Châu Thành, Tòa án nhân dân tỉnh và UBND tỉnh. Đồng thời, trao đổi với các thành viên về một số nội dung chưa rõ cần nhấn mạnh và trao đổi lại trong báo cáo của các đơn vị được giám sát.

 Sau khi thảo luận, Đoàn giám sát đã ghi nhận 07 lượt ý kiến của các thành viên. Đa số ý kiến tán thành việc lựa chọn các đơn vị đi giám sát là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Tuy nhiên, một số thành viên cho rằng, một số nội dung báo cáo của các đơn vị chưa đánh giá kết quả cụ thể nguyên nhân của từng vụ việc còn tồn đọng kéo dài về bố trí nền tái định cư, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đáp ứng được yêu cầu của Đoàn giám giát đề ra … Do đó, quá trình giám sát, cần yêu cầu các đơn vị phải làm rõ từng vấn đề, nhất là những nội dung mà Đoàn giám sát đã yêu cầu theo gợi ý của đề cương báo cáo giám sát của Đoàn.

Qua trao đổi, bàn bạc, thành viên Đoàn giám sát đã thống nhất cao về phương án tiến hành giám sát đối với các đơn vị được chọn giám sát, đồng thời, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên nhằm giúp cho cuộc giám sát đạt hiệu quả cao nhất./.

                                                                                   Mỹ Xuyên

                                                                      Phòng Công tác Quốc hội