Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 16-09-2022

Sáng ngày 15/9/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham dự hội nghị có bà Lê Thị Thanh Lam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Xuân Lộc)

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Thanh Lam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã nêu mục đích, yêu cầu và gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, góp ý đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở như: Về nguyên tắc, phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ của công dân; quyền thụ hưởng của người dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra Nhân dân; nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở;…

Đại biểu phát biểu ý kiến về dự án Luật (Ảnh: Xuân Lộc)

Theo đó, hội nghị đã ghi nhận 10 lượt ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cụ thể, dự án luật này có 06 Chương, 92 Điều, các đại biểu đã có ý kiến đóng góp về các nội dung như phạm vi điều chỉnh chưa cụ thể, rõ ràng; cần thêm 1 điều về đối tượng áp dụng của Luật; đa số đại biểu thống nhất đề xuất nhiệm kỳ Ban Thanh tra nhân dân là 05 năm và theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân; cần nêu đầy đủ quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư là gì; về xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở cần có quy định chế tài cụ thể; về kinh phí của Ban Thanh tra Nhân dân cần được quy định mức cụ thể để hỗ trợ để đảm bảo thống nhất chung, tạo điều kiện về vật chất cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động độc lập, hiệu quả,…

Kết thúc hội nghị, bà Lê Thị Thanh Lam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự, các ý kiến đóng góp chất lượng, sát thực tế tại địa phương, phù hợp với thực tiễn khi đưa dự án luật này vào cuộc sống. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, ghi nhận và tiếp tục có ý kiến đóng góp vào dự án luật thông qua tại Kỳ họp lần thứ Tư, Quốc hội Khóa XV sắp tới./.

                                                                                                                Mỹ Xuyên