Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 29-10-2020

STT

Nội dung tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Download File

1

Đề cương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX

Tải về

2

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị thành phố Vị Thanh

Tải về

3

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Thủy

Tải về

4

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị huyện Phụng Hiệp

Tải về