Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 05-01-2021

STT

Nội dung tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Download File

1

Thông báo tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh

161/TB-HĐND

2

Đề cương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX

Tải về

3

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị thành phố Vị Thanh

Tải về

4

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị thành phố Ngã Bảy

Tải về

5

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Thủy

Tải về

6

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị huyện Phụng Hiệp

Tải về

7

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành

Tải về

8

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành A

Tải về

9

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Mỹ

Tải về

10

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Mỹ

Tải về