Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 13-01-2023

Sáng ngày 12/01/2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề đầu tiên của năm 2023). Dự kỳ họp có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thường trực HĐND, UBND và một số ngành có liên quan, có 45/48 đại biểu HĐND tỉnh được triệu tập về dự kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, cụ thể: Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Chí Hùng, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (do chuyển công tác) và ông Huỳnh Trường Vĩnh, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (nghỉ hưu theo quy định). Bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Hoàng Ba, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Kết quả bỏ phiếu bầu các chức danh trên đều đạt tỷ lệ 100% so với tổng số địa biểu có mặt tại kỳ họp.

Đại biểu thực hiện bầu Ủy viên UBND tỉnh

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh còn xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh (lần 3) và Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 1) với nội dung: Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh 195 tỷ đồng từ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2022 để tạm ứng cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện chi trả, bồi thường các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng bởi Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (hình thức BOT).

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khách quan và trí tuệ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thảo luận, xem xét và thông qua các nghị quyết. Ông khẳng định, việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp này sẽ góp phần quan trọng củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh và làm cơ sở để UBND tỉnh chủ động trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong thời gian tới.

Qua đó, ông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành liên quan đẩy nhanh công tác chi trả, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường trước đây đảm bảo hoàn tất trước Tết Nguyên đán Quý Mão để bà con an tâm vui xuân đón tết; triển khai thực hiện ngay và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đề ra trong năm 2023./.

Thế Sự