Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ đơn vị xã Long Phú giám sát về việc thực hiện công tác theo dõi, quản lý đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Long Phú

Ngày 17-05-2022

Vừa qua, 17/5/2022 tại UBND xã Long Phú. Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã đơn vị xã Long Phú tiến hành hoạt động giám sát chuyên đề “về việc thực hiện công tác theo dõi, quản lý đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Long Phú năm 2022 giai đoạn tháng 01/2021-04/2022”.

Quang cảnh tại buổi giám sát

Ông Nguyễn Văn Chì – Bí thư Đảng ủy xã Long Phú, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã Long Phú, Trưởng Đoàn giám sát. Tham gia Đoàn có Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thị xã; thành viên Tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã Long Phú.

Tại buổi giám sát, UBND xã Long Phú trình bày báo cáo kết quả theo dõi, quản lý đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã trong giai đoạn tháng 01/2021-04/2022. Cụ thể, về thực trạng đối tượng nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn với tổng số đối tượng ma túy quản lý trên địa bàn xã là 12 đối tượng, đối tượng có mặt trên địa bàn là 06 đối tượng, đối tượng đã đưa đi cai nghiện tập chung là 03 đối tượng, đối tượng cai nghiện tại nhà là 09 đối tượng, số đối tượng hoàn thành cai nghiện về địa phương là 03 đối tượng; về việc ban hành các văn bản chỉ đạo công tác theo dõi, quản lý đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, Đảng ủy xã Long Phú đã ban hành Nghị quyết về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2022 trên địa bàn xã Long Phú, Công văn của UBND xã về phân các ngành tham gia công phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2022.

Qua nghe báo cáo, Đoàn giám sát đã ghi nhận 5 ý kiến của thành viên đoàn giám sát và đã được UBND xã Long Phú giải trình tại buổi làm việc. Qua đó, Đoàn nhận thấy công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của UBND xã Long Phú đối với đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn đi vào chiều sâu, nâng cao được sự nhận thức của cán bộ công chức và quần chúng nhân dân, góp phần tích cực trong việc đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm; Công tác kiểm tra, quản lý địa bàn, đối tượng được tăng cường, xử lý triệt để và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật góp phần ổn định về trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại những hạn chế: Công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể về quản lý đối tượng cai nghiện tại nhà và sau cai nghiện, tình hình tội phạm về ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, tăng so với cùng kỳ năm 2020 dẫn đến công tác quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Chì đề nghị, UBND xã Long Phú, hoàn thiện báo cáo theo các ý kiến đóng góp của các đại biểu gửi về Đoàn giám sát; phối hợp với ngân hàng chính sách tạo điều kiện để người hoàn thành cai nghiện trở về địa phương được tiếp cận vốn vay để sản xuất, kinh doanh, mua bán; tăng cường đào tạo, giải quyết việc làm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong việc đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các loại tệ nạn xã hội, ma túy và các tệ nạn khác./.

Trà Ni