Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Mỹ (gồm 5 đại biểu)

Ngày 25-09-2021

01

Ông Mai Lý Tưởng – Tổ trưởng

- Sinh ngày: 17/02/1980

- Quê quán: Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng

- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ

02

Ông Nguyễn Trung Chánh – Tổ phó

- Sinh ngày: 06/8/1977

- Quê quán: Xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Số 291, ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hậu Giang

03

Ông Nguyễn Thiện Nhơn – Tổ viên

- Sinh ngày: 10/9/1967

- Quê quán: Thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Số 77-79, ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Số 77-79, ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang

04

Bà Nguyễn Thị Giang – Tổ viên

- Sinh ngày: 24/01/1977

- Quê quán: Phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Khu vực 1, phường III, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông học

- Chức vụ hiện nay: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

05

Ông Trần Minh Lâm – Tổ viên

- Sinh ngày: 15/10/1980

- Quê quán: Xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Ấp Phụng Sơn, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Sinh

- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang