Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành A (gồm 6 đại biểu)

Ngày 25-09-2021

01

Ông Võ Quốc Sử - Tổ trưởng

- Sinh ngày: 16/02/1977

- Quê quán: Xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

- Nơi ở hiện nay: Số 6/8, Phạm Văn Nhờ, KDC phường V, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A

02

Bà Nguyễn Thị Hương Trà – Tổ phó

- Sinh ngày: 12/02/1985

- Quê quán: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

- Nơi ở hiện nay: Khu nhà tập thể Tỉnh Đội, Nguyễn Viết Xuân, phường III, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng ban BanVăn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hậu Giang

03

Bà Mã Thị Tươi – Tổ viên

- Sinh ngày: 02/3/1972

- Quê quán: Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- Nơi ở hiện nay: Hẻm 28, Nguyễn Trãi, khu vực 4, phường IV, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang.

04

Ông Lê Công Lý – Tổ viên

- Sinh ngày: 18/9/1977

- Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Số 38/8, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang

05

Ông Trần Thanh Lâm – Tổ viên

- Sinh ngày: 10/01/1974

- Quê quán: Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

- Nơi ở hiện nay: Số 07, Phạm Văn Nhờ, khu vực 4, phường V, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân Luật

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ hiện nay: Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang

06

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Tổ viên

- Sinh ngày: 03/6/1981

- Quê quán: Xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

- Nơi ở hiện nay: Khu vực 1, phường III, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật

- Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang