Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thường trực Hội đồng nhân thị xã Long Mỹ tổ chức hội nghị giao ban quý I năm 2022

Ngày 24-03-2022

Chiều ngày 24/03/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường quý I/2022. Tham dự Hội nghị có ông Võ Văn Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thị ủy; ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND; Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN); Thường trực và hai Ban HĐND các xã, phường.

Quang cảnh tại hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động tháng quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Theo đó, trong quý I tháng năm 2022, Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung lãnh đạo chỉ đạo sâu sát cụ thể toàn diện, đã đạt nhiều kết quả quan trọng như: Tổ chức 03 phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng theo luật định, tổ chức 01 cuộc giám sát của Ban kinh tế - xã hội, 01 đợt khảo sát của Thường trực HĐND thị xã; tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND năm 2021 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022, sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN, triển khai kế hoạch phát động thi đua trong hoạt động HĐND năm 2022. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên. Hoạt động các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã bám sát chức năng nhiệm vụ, theo quy định của pháp luật; Hoạt động của Thường trực và hai Ban HĐND xã, phường ngày càng nâng cao.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND”. Hội nghị, đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, ghi nhận 09 ý kiến về những vấn đề xoay quanh việc nâng cao lượng hoạt động của cơ quan dân cử cụ thể như kinh nghiệm trong công tác thẩm tra văn bản của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; nâng cao vai trò của Tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã Long Phú trong các kỳ họp HĐND; Thường trực HĐND phường Vĩnh Tường và phường Bình Thạnh chia sẻ thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND; thuận lợi, khó khăn trong công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND; giải pháp cụ thể để công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND được tốt hơn trong thời gian tới của Thường trực HĐND xã Tân Phú và phường Trà Lồng; Ban Kinh tế - Xã hội xã Long Trị A, Ban Pháp chế phường Thuận An trao đổi về việc nâng cao chất lượng thẩm tra văn bản của các Ban HĐND.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Thiệu, chủ tọa Hội nghị, nhấn mạnh: để nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND, Thường trực, hai Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND thị xã; Thường trực và hai Ban HĐND xã, phường cần quán triệt, thực hiện tốt ý kiến hướng dẫn của HĐND tỉnh, chỉ đạo của Thường trực Thị ủy; thực hiện tốt việc thẩm tra văn bản trình kỳ họp; nâng cao công tác ban hành nghị quyết; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát; chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp HĐND giữa năm 2022, đặt biệt là đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp./.

Trà Ni