Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp triển khai kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 11-05-2022

Sáng ngày 11/5/2022, tại Phòng họp số 4 Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022). Cuộc họp do ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Cùng tham dự có các thành viên Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ngành huyện có liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và trao đổi, thống nhất kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện dự kiến được tổ chức vào ngày 23 và 24/6/2022, thời gian tổ chức 02 ngày. Nội dung chương trình kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 08 báo cáo chính tại hội trường (Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2022; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện; Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022), 04 tờ trình và 02 báo cáo thẩm tra; xem xét và biểu quyết thông qua 04 dự thảo nghị quyết (Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Phụng Hiệp; Dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Phụng Hiệp năm 2023). Ngoài ra, có 07 báo cáo của UBND và các cơ quan liên quan gửi đại biểu nghiên cứu đóng góp.

Các đại biểu tham dự đều thống nhất với phần lớn nội dung của dự thảo kế hoạch. Riêng về thời gian UBND huyện gửi báo cáo và tờ trình về Thường trực HĐND để phân công Ban thẩm tra, ông Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị điều chỉnh đến ngày 24/5/2022 thay vì 17/5/2022 như dự thảo kế hoạch, do còn phải chờ các cơ quan chuyên môn báo cáo để tổng hợp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Đức thống nhất điều chỉnh thời gian gửi văn bản theo đề nghị của UBND huyện, đồng thời yêu cầu UBND huyện và các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện các công việc chuẩn bị cho kỳ họp theo đúng các nội dung và tiến độ mà kế hoạch đã đề ra, đảm bảo cho kỳ họp của HĐND huyện đạt chất lượng cao nhất. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện sớm hoàn chỉnh kế hoạch trình Thường trực HĐND huyện ký ban hành; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt cho việc tổ chức kỳ họp. Sau khi kế hoạch chuẩn bị kỳ họp được ban hành, nếu có phát sinh nội dung cần thiết phải trình HĐND thông qua tại kỳ họp giữa năm, đề nghị UBND huyện kịp thời trao đổi với Thường trực HĐND để thống nhất phương án giải quyết./.                 

                                                                                                Nguyễn Hoàng Chiêu