Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thường trực HĐND huyện Long Mỹ thông qua kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp giữa năm 2022

Ngày 09-05-2022

Chiều ngày 09/5/2022, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 5/2022 nhằm đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hương nhiệm vụ tháng 5 năm 2022. Ông Võ Văn Tỏ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì phiên họp, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại phiên họp

 Trong tháng qua, Thường trực HĐND huyện đã tiếp 02 lượt công dân, tổ chức thành công Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tham gia cùng đoàn kiểm tra của Thường trực Huyện ủy làm việc với các xã, thị trấn về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện tham dự Hội nghi ra mắt mô hình đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động chương trình hành động của đại biểu HĐND đối với cử tri, nhiệm kỳ 2021 - 2026  của Thường trực HĐND thị trấn Vĩnh Viễn; Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện còn tham dự các hội nghị, các cuộc họp do Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các ngành tổ chức.

Tại phiên họp này, Thường trực HĐND huyện cũng đã thông qua dự thảo Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp giữa năm 2022) HĐND huyện Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua bàn bạc, trao đổi, Thường trực HĐND huyện thống nhất Kỳ họp giữa năm sẽ dự kiến tổ chức vào ngày 28 - 29/6/2022, kỳ họp sẽ thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền HĐND thông qua 10 báo cáo, 01 thông báo và các Tờ trình của UBND huyện xoay quanh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyết toán, điều chỉnh ngân sách huyện nhà.

Phát biểu kết thúc phiên họp, ông Võ Văn Tỏ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt theo tinh thần của Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp, đồng thời yêu cầu các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục và nội dung, để kỳ họp HĐND diễn ra đảm bảo đúng quy định./.

Văn phòng HĐND huyện Long Mỹ