Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thường trực HĐND huyện Châu Thành A làm việc với xã Tân Hòa

Ngày 15-04-2022

Ngày 15/4/2022, Đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện Châu Thành A do ông Huỳnh Văn Mơ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Tân Hoà về hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND trong quý I/2022. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Nội vụ huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Ông Huỳnh Văn Mơ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Thường trực HĐND xã Tân Hoà báo cáo kết quả tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND xã 04 tháng đầu  năm 2022. Qua nghe báo cáo, Thường trực và các Ban HĐND xã Tân Hoà đã bám sát nghị quyết của HĐND xã về chương trình giám sát năm 2022 đã đề ra; tổ chức được 02 cuộc giám sát, trong đó Thường trực HĐND xã được 01 cuộc, Ban Pháp chế HĐND xã giám sát được 01 cuộc. Sau giám sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã đã ban hành báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị với UBND xã, công chức chuyên môn có liên quan để có những giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Thường trực HĐND xã đã tổ chức được 01 cuộc giao ban quý I giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ và các đại biểu HĐND xã về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của HĐND xã quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. Sau mỗi cuộc giao ban, Thường trực HĐND xã đã có thông báo kết luận gửi đại biểu HĐND, các ngành có liên quan để nắm bắt việc đã thực hiện tốt để tiếp tục phát huy và rút kinh nghiệm về những tồn tại hạn chế để khắc phục.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích và làm rõ những kết quả đạt được cũng như chỉ ra nguyên nhân, hạn chế mà Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã Tân Hoà cần khắc phục trong thời gian tới như: Số cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã vẫn còn ít, việc lựa chọn nội dung giám sát đã đúng, trúng nhưng kiến nghị sau giám sát chưa giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế. Trong thời gian tới, Thường trực HĐND xã Tân Hoà tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ như: Duy trì tổ chức họp Thường trực và các Ban HĐND xã hàng tháng, chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND chuyên đề để củng cố công tác tổ chức thuộc thẩm quyền. Tăng cường giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã trong hoạt động giám sát và tổ chức tốt đợt tiếp xúc cử tri HĐND các cấp trước và sau kỳ họp các kỳ họp.

Kết luận buổi làm việc, Ông Huỳnh Văn Mơ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Thường Trực HĐND xã Tân Hoà đã đạt được. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần thực hiện một số nội dung như: Chuẩn bị thật tốt nội dung phục vụ kỳ họp chuyên đề. Tiếp tục xây dựng kế hoạch các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã để hoàn thành Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022; khi giám sát phải bám sát đề cương, kết luận chặt chẽ; tiếp tục phối hợp với Mặt trận xã để tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri, và UBND xã để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; bán sát kế hoạch thi đua do Thường trực HĐND huyện phát động; tập trung xây dựng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác HĐND./.

Thiện Chí