Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ năm 2022

Ngày 09-05-2022

Chiều ngày 09 tháng 5 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức phiên họp thường trực tháng 5 năm 2022. Tham dự phiên họp có. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN); lãnh đạo các Ban HĐND và một số phòng, ban, ngành thị xã có liên quan. Ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên họp.