Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thẩm tra văn bản trình tại Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Ngày 24-06-2022

Ngày 21/6/2022, các Ban Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện (Kỳ họp giữa năm 2022) Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự  buổi thẩm tra có Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  huyện, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan.

Tại cuộc họp, hai Ban của HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra 24 báo cáo, tờ trình và một số văn bản liên quan sẽ trình tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể: Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra 02 báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; việc thực hiện ngân sách nhà nước và 05 dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và bổ sung kinh phí cho các ngành, các xã, thị trấn năm 2022; Nghị quyết về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban Pháp chế thẩm tra 12 báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch quốc phòng - an ninh; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và kết quả hoạt động của ngành tư pháp huyện 6 tháng đầu năm; 02 dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát và giám sát chuyên đề của HĐND huyện.

Quang cảnh cuộc họp

Qua trao đổi thảo luận của thành viên hai Ban và đại biểu dự họp cũng như ý kiến của Phòng Tư pháp. Các đại biểu đều cơ bản thống nhất những nội dung các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết; Tuy nhiên, các đại biểu đã đóng góp về cơ sở pháp lý, thẩm quyền, sự phù hợp nội dung với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện, về thể thức, câu, từ cũng như điều chỉnh về mặt số liệu cho phù hợp với tình hình thực tế.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND huyện đề nghị UBND huyện sớm hoàn chỉnh văn bản theo góp ý của thành viên hai Ban HĐND, các Ban xem xét trình Thường trực HĐND huyện đúng thời gian theo luật định./.

                                                                                                 Kim Ngân