Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 11/11/2022)

Ngày 10-11-2022

STT

NỘI DUNG

TẢI VỀ

I

NỘI QUY KỲ HỌP

Tải về

II

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

Tải về

III

TỜ TRÌNH

1

Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 2).

Tờ trình số 181

IV

BÁO CÁO

1

Báo cáo số 51/BC-BKTNS ngày 08/11/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 2).

Báo cáo số 51

V

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 2).

Tải về

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tài liệu KH12.rar_20221110083435.rar