Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật (ngày 15/10/2021)

Ngày 08-10-2021

Tài liệu phục vụ Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật (ngày 15/10/2021)