Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ngày 07/4/2022

Ngày 05-04-2022

Tài liệu Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ngày 07/4/2022

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tài liệu Họp Giao ban 07-4.rar_20220405081948.rar