Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Phiên họp Thường trực HĐND huyện Châu Thành A tháng 4/2022

Ngày 09-04-2022

Chiều ngày 09/4/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành A tổ chức phiên họp Thường trực tháng 04/2022. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND , UBND huyện; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo hai Ban của HĐND; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành huyện. Ông Trần Văn Chính - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ trì hội nghị.