Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nhiều nghị quyết về đầu tư các dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ Tám

Ngày 17-06-2022

Sáng ngày 17/6/2022, Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức thành công. Dự kỳ họp có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và 43/48 đại biểu HĐND tỉnh về dự.

Tại kỳ họp, thừa ủy nhiệm UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày 06 tờ trình, dự thảo nghị quyết về: điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm 02 dự án: Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu - giai đoạn 2 và Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu. Đồng thời, xem xét cho chủ trương đầu tư mới các dự án: Khu tái định cư Tân Hòa; Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh giai đoạn 2; Khu tái định cư Mái Dầm; Kè chống sạt lở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; Nâng cấp, mở rộng, cải tạo Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hậu Giang.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

(Ảnh: Xuân Lộc)

Sau khi nghe UBND tỉnh thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh giải trình làm rõ nguyên nhân vì sao phải điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án được HĐND tỉnh đã thông qua và nhu cầu đầu tư các dự án mới…

Giải trình làm rõ vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đặt ra, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ thành lập mới 4 khu công nghiệp, với diện tích là 784ha. Đó là: Khu công nghiệp Đông Phú: Diện tích khoảng 120ha; Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2: Diện tích khoảng 220ha; Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2: Diện tích khoảng 234ha và Khu công nghiệp Tân Hòa: Diện tích khoảng 210ha. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A đang triển khai, thực hiện một số dự án trọng điểm; đặc biệt là các tuyến đường cao tốc, các tuyến đường của tỉnh và một số dự án khác đang triển khai thực hiện. Do đó, nhu cầu nền để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, UBND tỉnh tập trung nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, nguồn ngân sách địa phương để đầu tư 3 khu tái định cư Mái Dầm, Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2 và Tân Hòa với tổng số vốn 720 tỷ đồng.

Đối với việc UBND tỉnh xin điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu - giai đoạn 2 và Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu là do các dự án này bị tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá vật liệu. Do đó, để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng và không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm quy mô xây dựng các khu tái định cư. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ tiếp tục cân đối nguồn vốn để đầu tư phần diện tích điều chỉnh giảm trong thời gian tới.

Qua 01 buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 06 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh: Việc HĐND tỉnh thống nhất thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh sẽ giải quyết có hiệu quả các vấn đề về an sinh xã hội, tạo sự phát triển đồng bộ về hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Do vậy, để các nghị quyết vừa được thông qua sớm đi vào cuộc sống, đề nghị UBND tỉnh thực hiện đảm bảo các quy định pháp luật về quy trình, thủ tục đầu tư; giúp các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, quan tâm sớm triển khai quyết định đầu tư các dự án kịp thời, công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Ông cũng yêu cầu Thường trực HĐND, các ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, thực hiện cũng như tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân trong tỉnh để biết thực hiện và theo dõi, giám sát./.

Thế Sự