Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

Ngày 19-12-2022

   

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 48.pdf_20221219203751.pdf