Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về "Công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang"

Ngày 19-12-2022

   

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 47.pdf_20221219203710.pdf