Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 27-04-2022

Stt

Nghị quyết Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Download File

01

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 2).

01/NQ-HĐND

02

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 1).

02/NQ-HĐND

03

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 927 (Đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương).

03/NQ-HĐND

04

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đại biểu Lê Tiến Châu và đại biểu Thái Thu Xương).

04/NQ-HĐND

05

Nghị quyết về việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

05/NQ-HĐND

06

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

06/NQ-HĐND

07

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 1).

01/2022/NQ-HĐND

08

Nghị quyết quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

02/2022/NQ-HĐND

09

Nghị quyết về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022.

03/2022/NQ-HĐND

10

Nghị quyết quy định chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí) học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

04/2022/NQ-HĐND

11

Nghị quyết quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

05/2022/NQ-HĐND

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. NQ-KH6.zip_20220427094621.zip