Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Lịch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X (Kỳ họp cuối năm 2022)

Ngày 03-01-2023

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI 08 ĐƠN VỊ

1. Thành phố Vị Thanh:

TXCT vào ngày 04/01/2023.

2. Huyện Châu Thành A:

TXCT vào ngày 04/01/2023.

3. Huyện Châu Thành:

TXCT vào ngày 04/01/2023.

4. Thị xã Long Mỹ:

TXCT vào ngày 04/01/2023.

5. Huyện Vị Thủy:

TXCT vào gày 04/01/2023.

6. Huyện Long Mỹ:

TXCT vào ngày 05/01/2023.

7. Thành phố Ngã Bảy:

TXCT vào ngày 05/01/2023.

8. Huyện Phụng Hiệp:

TXCT vào ngày 06/01/2023.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tai lieu TXCT sau KH13 (cuoi nam 2022).rar_20230103091549.rar