Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ký kết chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành A

Ngày 21-04-2022

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Thường trực HĐND huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ông Huỳnh Văn Mơ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện và Ông Hà Hòa Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo: các Ban HĐND, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện và một số phòng, ban chuyên môn.