Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 06 - 08/7/2022

Ngày 05-05-2022

Sáng ngày 05/5/2022, tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5/2022. Tham dự phiên họp có ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Mã Thị Tươi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phiên họp đã đánh giá lại kết quả hoạt động tháng 4, theo đó Thường trực HĐND tỉnh, chỉ đạo, điều hòa hoạt động các Ban HĐND linh hoạt, nhịp nhàng; chủ động phối hợp UBND cùng cấp, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, giúp việc, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH và các Ban HĐND tỉnh một cách kịp thời, linh động và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị….

Tại phiên họp, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua dự kiến nội dung trình tại kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, tại kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh, dự kiến sẽ thông qua 17 dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Đồng thời, tại phiên họp này Thường trực HĐND thống nhất chủ trương phê duyệt bổ sung giá đất đường số 1,2, 3 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh, đây là vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình điều hành phát triển kinh tế xã hội của UBND tỉnh.

Kết thúc phiên họp, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao công tác điều hành động của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đều hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời, thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp giữa năm 2022 từ ngày 06 đến ngày 08/7/2022; ngoài 17 nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp, ông cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát kỹ lại những nội dung trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, ưu tiên những nghị quyết mang tính chất giai đoạn và hàng năm theo quy định.

Vĩnh Bình