Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Hơn 70 ý kiến đóng góp cho văn kiện của kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên thảo luận tổ

Ngày 13-12-2022

Chiều ngày 08/12/2022, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục diễn ra Phiên thứ ba (phiên thảo luận). Theo đó, kỳ họp chia thành 05 tổ thảo luận để đóng góp cho các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thị Mỹ Trang trả lời ý kiến đại biểu tại Kỳ họp

Kỳ họp đã dành thời gian 01 buổi để thảo luận, qua tổng hợp kết quả thảo luận của đại biểu HĐND và cử tri tham gia kỳ họp ở 05 tổ đại biểu tại kỳ họp, 08 tổ đại biểu HĐND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố và ý kiến cử tri qua đường dây nóng, kỳ họp ghi nhận 71 lượt ý kiến trên các lĩnh vực.

Nhìn chung, đại biểu và cử tri đồng tình, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, hoạt động giám sát chặt chẽ của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Từ đó, năm 2022, kinh tế tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật; một số ngành, lĩnh vực có bước tăng trưởng đột phá, nổi bật là lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thu ngân sách nhà nước, đóng góp rất quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,94%. Tạo điều kiện thuận lợi, nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025 theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên giải trình ý kiến của các đại biểu

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị UBND tỉnh quan tâm làm rõ một số chỉ tiêu về trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ nông thôn sử dụng nước sạch; đề nghị bổ sung chỉ tiêu “xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” vào nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 . Đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đại biểu đề nghị bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức được Ban Thường vụ cấp huyện quyết định luân chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã và ngược lại; giữa các xã, phường, thị trấn vào điều kiện được hưởng chính sách

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh giải pháp đẩy nhanh việc ứng dụng chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, góp phần thực hiện thành công nghị quyết HĐND tỉnh về chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, kinh tế tập thể đóng góp khoảng 2% cho GRDP là thấp, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp và tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể để thành phần kinh tế này có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh. UBND tỉnh cần có giải pháp đẩy nhanh việc ứng dụng chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, góp phần thực hiện thành công nghị quyết HĐND tỉnh về chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn …