Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Hội nghị toàn thể Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 11-10-2021

Sáng ngày 11/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị toàn thể Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 để làm công tác tổ chức, bầu Trưởng, Phó Trưởng đoàn Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh cùng 19/26 vị Hội thẩm Toàn án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Đoàn Quốc Thật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Đoàn Quốc Thật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất chương trình và phương thức bầu bằng cách giơ tay. 100% các vị Hội thẩm tham dự biểu quyết tại Hội nghị đã bầu ông Kiều Văn Thọ làm Trưởng đoàn Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; ông Lê Minh Đang và Hoàng Thị Thu làm Phó Trưởng đoàn Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết thúc hội nghị, ông Đoàn Quốc Thật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá sơ bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các vị Hội thẩm nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó, ông còn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng quản lý, hỗ trợ Đoàn hội thẩm; thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm, bồi dưỡng kịp thời những quy định mới của pháp luật và các thông tin cần thiết để các vị hội thẩm nắm bắt, vận dụng vào thực tiễn xét xử, nhất là những vị hội thẩm mới được bầu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp và công tác thực thi pháp luật tại địa phương. Mặt khát trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Hội thẩm hoạt động và thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn hội thẩm theo quy định của pháp luật./.

Minh Vẹn