Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

Ngày 17-03-2022

Trong 02 ngày, từ ngày 16-17/3/2022, Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, tổ chức khảo sát thực tế tại 05 điểm, khu du lịch: Bảo Gia Farm Camping, Homestay Mương Đình, Vườn tre (Bamboo Garden), sinh thái Việt Úc - Hậu Giang, vùng Khóm Cầu Đúc; làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024. Tham gia Đoàn khảo sát có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh.

Quang cảnh đoàn khảo sát

Đợt khảo sát lần này, nằm trong Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh, nhằm mục đích nắm bắt thông tin về kết quả đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để phục vụ cho Phiên giải trình thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024, dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 4/2022.

Qua khảo sát, Đoàn nhận thấy, UBND các huyện, thành phố có sự quan tâm về công tác phát triển du lịch thông qua việc xây dựng Đề án, kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn; triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của nghị quyết; tìm hiểu nhu cầu và tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thiết thực cho các tổ chức, cá nhân làm du lịch bám sát nội dung, điều kiện hỗ trợ mà nghị quyết đã ban hành. Rà soát, đăng ký các dự án có nhu cầu hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch. Đối với chủ đầu tư các điểm, khu du lịch thì có nhiều phương án hoạt động, kinh doanh hiệu quả, hướng đến phát triển du lịch an toàn, bền vững và phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng nơi; quan tâm thực hiện tốt các quy định về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và các quy định của pháp luật; phương thức phát triển du lịch đa dạng, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch... về cơ bản đã phát huy hiệu quả trong quá trình khai thác và phục vụ khách du lịch.

Tuy nhiên, Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024 ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tính thường xuyên, liên tục; kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết chưa địa phương nào thực hiện được do nhiều yếu tố; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong phát triển du lịch còn rời rạc, chưa thường xuyên, chưa gắn kết được giữa phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế địa phương; việc kêu gọi đầu tư về du lịch trên chưa được quan tâm, thiếu hiệu quả; quy trình, thủ tục xét duyệt hỗ trợ đầu tư về du lịch còn rườm rà, gây khó cho nhà đầu tư, chưa có hướng dẫn cụ thể đến đối tượng thụ hưởng; công tác quy hoạch về du lịch và đầu tư hạ tầng giao thông một số nơi chưa đồng bộ; nguồn nhân lực phục vụ du lịch thiếu về số lượng lẫn chất lượng, chưa đáp ứng nhu cầu, phần đông là lao động phổ thông chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế, các dịch vụ du lịch trên địa bàn chưa phát triển, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chưa có sản phẩm du lịch đặc trưng nổi trội…

Phát biểu tại các cuộc khảo sát, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng ban Ban VHXH HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Mục đích chính của là ghi nhận tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của địa phương, doanh nghiệp, nhất là những khó khăn ở cơ sở cũng như doanh nghiệp khi triển khai, tiếp cận với chính sách hỗ trợ này, để phục vụ cho phiên giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024 theo thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Do đó, Phiên giải trình sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều cơ hội, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn được phát huy tốt hơn trong thời gian tới./.

Thế Sự