Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo nghị quyết trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2021

Ngày 23-11-2021

Sáng ngày 23/11/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo trình Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách. Tham dự cuộc họp có: Ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, ban liên quan. Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cuộc họp.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\VHXH.jpg

Ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi thẩm tra

Tại buổi thẩm tra đại diện các đơn vị trình bày các dự thảo nghị quyết về: Phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030; bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/2/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025; bổ sung Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 05/4/2017 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định đối tượng cho vay vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; quy định nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em đang học ở cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

Theo đó, nhiều nội dung dự thảo nghị quyết đại biểu rất quan tâm, tâm huyết, thẳng thắn trao đổi, đóng góp xây dựng xoay quanh các vấn đề: Cân nhắc xem xét các chỉ tiêu phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 tương xứng, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, ưu tiên nâng tỷ lệ các thế mạnh của thanh niên và cân bằng các chỉ tiêu khó; việc bổ sung đối tượng vay vốn là “Người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp một lần (hiện còn sống) theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng” thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tuy nhiên tỉnh cần cân đối nguồn vốn hợp lý để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn; bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệm vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh; điều chỉnh một số bố cục, thể thức, nội dung nghị quyết phù hợp, đúng theo quy định,… Qua đó, đại diện các đơn vị liên quan và UBND tỉnh giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu đặt ra.

Phát biểu tại cuộc họp ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng ban Ban văn hóa - Xã hội tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu. Theo đó, ông đề nghị các đơn vị soạn thảo điều chỉnh lại dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng bố cục, thể thức văn bản, nội dung xây dựng sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đúng các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các dự thảo nghị quyết khi được ban hành./.

Huỳnh Như