Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ Ba

Ngày 27-08-2021

Chiều ngày 27/8/2021, tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh, Ban Văn hóa  - Xã hội (VHXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh. Tham dự có ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, tất cả thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hương Trà, Phó Trưởng ban Ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh tại buổi họp thẩm tra

Tại cuộc họp, đại diện UBND tỉnh đã thông qua nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Qua nghe tờ trình và dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, xác định, đây là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về trợ giúp xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là các đối tượng chính sách xã hội yếu thế, đồng thời thể hiện tính nhân văn sâu sắc

Kết thúc cuộc họp, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trình tại kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh. Ban đề nghị điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách theo đúng Nghị định 20/2020/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và bổ sung thời gian áp dụng của nghị quyết là từ ngày 01/7/2021. Bên cạnh đó, Ban cũng đề nghị UBND tỉnh thời gian tới chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND xem xét bổ sung thêm các đối tượng khác (ngoài Nghị định 20) được hưởng chính sách bảo trợ xã hội, đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau" trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.

Vĩnh Bình