Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh họp thẩm tra chuẩn bị Kỳ họp chuyên đề lần thứ Sáu

Ngày 11-05-2022

Sáng ngày 11/5/2022, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Vị Thanh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố trình tại Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, cùng các phòng, ban, ngành chức năng có liên quan. Ông Đặng Trí Thức - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi họp thẩm tra

Tại kỳ họp thứ Sáu này, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố được Thường trực HĐND thành phố phân công thẩm tra 05 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND thành phố trình bao gồm: điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 (lần 1); bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 1) và cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; xin phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố; xin phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa Nhà khách Thành ủy Vị Thanh.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố cần nhận xét, đánh giá đúng trọng tâm, đảm bảo tính pháp lý, đồng thời nêu lên được những tồn tại, hạn chế và những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau để đại biểu HĐND thảo luận tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận buổi thẩm tra, ông Đặng Trí Thức - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội đã tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên Ban, đại biểu tham dự để Ban chỉnh sửa báo cáo đầy đủ, hoàn thiện và trình kỳ họp thứ Sáu HĐND thành phố đúng theo luật định./.

HĐND thành phố Vị Thanh