Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 1/2023

Ngày 16-01-2023

Sáng ngày 16/01/2023, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp, tổ chức họp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 1/2023. Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và ông Phạm Văn Liệt - Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện. Ông Mai Văn Tình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi họp thẩm tra

Tại buổi thẩm tra kinh phí phát sinh, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã thông qua Tờ trình số 16/TTr-UBND, ngày 13 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Phụng Hiệp về việc xin ý kiến thẩm tra kinh phí phát sinh năm 2023 (đợt 1) với tổng số tiền là 486.753.000 đồng (Trong đó, nguồn kết dư ngân sách là 323.595.000 đồng; nguồn dự phòng ngân sách: 163.158.000 đồng).

Qua thẩm tra, thành viên Ban và đại biểu tham dự có nhiều ý kiến đóng góp và thống nhất nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị UBND huyện sớm cho chủ trương phân bổ kinh phí phát sinh để đảm bảo chính sách an sinh xã hội và các hoạt động của đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Mai Văn Tình đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thẩm định kinh phí phát sinh của đơn vị kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo cân đối ngân sách huyện, nhằm góp phần tiết kiệm cho ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau buổi thẩm tra Ông yêu cầu Ban hoàn thành báo cáo, trình Thường trực HĐND quyết định và giao kinh phí sớm cho đơn vị thực hiện./.

                                                                                Trương Thúy Kiều