gop-y-du-thao-van-ban - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) (có đính kèm báo cáo của Chính phủ)

Ngày xuất bản 05-10-2021 Ngày hết hạn 18-10-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động (có đính kèm báo cáo của Chính phủ)

Ngày xuất bản 05-10-2021 Ngày hết hạn 18-10-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (có đính kèm báo cáo của Chính phủ)

Ngày xuất bản 05-10-2021 Ngày hết hạn 18-10-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày xuất bản 04-10-2021 Ngày hết hạn 18-10-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi)

Ngày xuất bản 29-09-2021 Ngày hết hạn 13-10-2021

download Xem các góp ý
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 2
Hôm nay: 111
Đã truy cập: 298640
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.