co cau to chuc van phong - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-09-2021

01

Ông Nguyễn Hồng Quân

- Sinh ngày: 08/7/1977      

- Quê quán: xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: khu vực 1, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh             - Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang

02

Ông Nguyễn Hữu Nghị

- Sinh ngày: 1978

- Quê quán: xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh                – Tôn giáo: không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang (Phụ trách Công tác Quốc hội)

03

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Thông tin\Giới thiệu\giang tín phú - 364059944.jpg

Ông Giang Tín Phú

- Sinh ngày: 19/6/1981.

- Quê quán: Vị Thanh – Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: KV1, phường 3, Khu Đô thị mới Cát Tường.

- Dân tộc: Hoa          - Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ: Đại học Kinh tế

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang (Phụ trách HCTCQT)

04

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Thông tin\Giới thiệu\trần hùng dạ lan - 364029998.jpg

Bà Trần Hùng Dạ Lan

- Sinh ngày: 25/4/1968

- Quê quán: Xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh  Tiền Giang

- Nơi ở hiện nay: Khu vực 3, Phường III, TP Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Ngành Kinh tế Thương nghiệp.

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang (Phụ trách Phòng Công tác HĐND)

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 466181
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.