Ban VHXH HĐND tỉnh, NK 2021 - 2026 - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hậu Giang, Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 25-09-2021

01

Ông Nguyễn Hoàng Thanh – Trưởng ban

- Sinh ngày: 20/11/1966

- Quê quán: Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hậu Giang

02

Bà Nguyễn Thị Hương Trà – Phó Trưởng ban

- Sinh ngày: 12/02/1985

- Quê quán: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

- Nơi ở hiện nay: Khu nhà tập thể Tỉnh Đội, Nguyễn Viết Xuân, phường III, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng ban BanVăn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hậu Giang

03

Ông Sầm Hoàng Minh - Ủy viên

- Sinh ngày: 10/7/1967

- Quê quán: Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Khu vực 2, phường Lái Hiếu, Tp. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang

04

Ông Lê Công Lý - Ủy viên

- Sinh ngày: 18/9/1977

- Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Số 38/8, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang

05

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Ủy viên

- Sinh ngày: 19/10/1976

- Quê quán: Xã Vĩnh Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- Nơi ở hiện nay: Số 30, Huỳnh Cương, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Công giáo

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI chuyên ngành Y tế công cộng

- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang

06

Ông Trần Quốc Thẻo - Ủy viên

- Sinh ngày: 08/7/1968

- Quê quán: Xã Vị Tân, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Khu vực 3, phường IV, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

07

Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên

- Sinh ngày: 13/01/1975

- Quê quán: Phường V, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Khu vực 1, phường V, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Giáo dục Tiểu học

- Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang

08

Bà Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên

- Sinh ngày: 13/8/1986

- Quê quán: Xã Hỏa Tiến,Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Khu vực 1, phường III,  Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

- Chức vụ hiện nay: Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 321
Đã truy cập: 464115
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.