xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và mức đóng hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025

Ngày 21-05-2022 - Lượt xem: 2

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành. Để đảm bảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đúng trình tự, thủ tục, có tính thống nhất, đồng bộ, mang tính khả thi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết gồm:

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời trân trọng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hậu Giang.

Văn bản góp ý đề nghị Quý đơn vị gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (qua Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới, email: hoancmk.sldtbxh@haugiang.gov.vn). Số 3, đường Thống nhất, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trước ngày 30/5/2021 để tổng hợp, sau thời gian trên nếu các đơn vị, địa phương không có văn bản góp ý xem như thống nhất với dự thảo.


Đang online: 4
Hôm nay: 47
Đã truy cập: 551961
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.