xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Đoàn Người có công tỉnh Hậu Giang đi điều dưỡng tập trung tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ngày 20-05-2022 - Lượt xem: 24

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-SLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức đưa, đón Người có công với cách mạng đi tham quan, điều dưỡng tập trung năm 2022; từ ngày 12 đến ngày 18/5/2022 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức đưa, đón Đoàn Người có công với cách mạng đi điều dưỡng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (đợt 1).