xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch làm việc từ 26/9 đến 30/9 năm 2022

Ngày 26-09-2022 - Lượt xem: 71

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022)

điều chỉnh lần 2

THỨ HAI (26.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ BA (27.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ TƯ (28.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ NĂM (29.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng

- THỨ SÁU (30.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Hoàn chỉnh 26-9 đến 30 -9 - trinh.docx_20220926082833.docx

Đang online: 8
Hôm nay: 6513
Đã truy cập: 1631606
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.