xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch làm việc từ 19/9 đến 23/9 năm 2022

Ngày 16-09-2022 - Lượt xem: 87

THỨ HAI (19.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ BA (20.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ TƯ (21.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ NĂM (22.9.2022)

- 07 giờ 00’: Tổ chức Đại hội chi Bộ 9 cả ngày

- THỨ SÁU (23.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Hoàn chỉnh 19-9 đến 23 -9 - trinh.docx_20220916101808.docx

Đang online: 14
Hôm nay: 506
Đã truy cập: 1625619
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.