xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch làm việc từ 12/9 đến 16/9 năm 2022

Ngày 12-09-2022 - Lượt xem: 63

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Từ ngày 12/9/2022 đến 16/9/2022)

điều chỉnh lần 2

THỨ HAI (12.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ BA (13.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ TƯ (14.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ NĂM (15.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng

- THỨ SÁU (16.9.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Hoàn chỉnh 12-9 đến 16 -9 - trinh.docx_20220912154255.docx

Đang online: 17
Hôm nay: 1301
Đã truy cập: 1396773
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.