xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch làm việc từ 10/10 đến 14/10 năm 2022

Ngày 09-10-2022 - Lượt xem: 95

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Từ ngày 10/10/2022 đến 14/10/2022)

điều chỉnh lần 2

THỨ HAI (10.10.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ BA (11.10.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ TƯ (12.10.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ NĂM (13.10.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

- THỨ SÁU (14.10.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Hoàn chỉnh 10-10 đến 14-10 - trinh.docx_20221009074436.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 590
Đã truy cập: 1625703
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.